Index
Zelf je verzekering afsluiten - Op deze pagina kunt je zelf online je verzekering afsluiten.

Er is geen sprake van een advies door een adviseur, maar van bemiddeling op basis van 'execution only'

>>meer informatie<<
Nu verzekeren
Over ons
Klantenservice
Wat is verzekerd
Vrijetijdverzekering
Verzeker je:
 
Motorboot
Jetski
Zeilboot
Volgboot
Trailer

Ga direct naar onze bootverzekeringen


Ben je op dit moment bij een andere verzekeraar verzekerd ?
Geen probleem.

Je huidige  particuliere verzekering is per maand opzegbaar. Houd rekening met een opzegtermijn van 1 maand!

Wij kunnen een opzegging verzorgen voor je lopende verzekering bij je huidige verzekeraar.

>>meer informatie<<
Rosier Verzekeringen & Advies Gendringen
  Design: Yabadababo for U
Hosting: XXL webhosting

Heb je vragen over een aanvraag, of over je lopende verzekering we helpen je graag


>>meer informatie<<
Vergelijk alle soorten verzekeringen en verzeker je direkt
Mijnpolisonline.nl
Verzeker alles wat je lief is, De boot, kamper, vakantie, fiets, zelfs je dagje uit
Vrijetijds verzekering.nl

Het is ideaal om een eigen plek te hebben, een tweede huis, om even helemaal weg
te zijn uit de dagelijkse sleur. Zo’n plekje wil je natuurlijk koesteren en beschermen
tegen alle risico’s. Dat is precies wat de Recreatiehuisverzekering van de
Europeesche doet, zodat je zorgeloos kunt genieten van uw tweede huis.

Onder andere is verzekerd schade door:

- Brand en ontploffing
- Inbraak
- Bliksem inslag en inductie
- Storm
- Regen, hagel, sneeuw
- Luchtverkeer
- Onverwacht uitlopen van olie
- Water und damp uit waterleiding en CV
- Rook en roet schade
- Aanrijding en aanvaring
- Vandalisme / na wederrechtelijk indringen
- Ruitschade
- Van alle buitenkomende onheilen dekking
- Meerdere dekkingsvarianten mogelijk, neem hierover contact met ons op.

zie hieronder het volledige dekkingsoverzicht of download hier de
polisvoorwaarden
Dekking
De Recreatiehuisverzekering van de Europeesche is bestemd voor zomerhuizen en
weekendwoningen.
Je hebt keuze uit drie dekkingen nl. Beperkt, Uitgebreid en Alle Gevaren. Naast het
recreatiehuis kan ook de inboedel worden meeverzekerd.

Verzekerd is schade door:


Beperkt

Brand en ontploffing
Blikseminslag en inductie
Inbraak
Storm
Luchtverkeer

Uitgebreid

Naast de genoemde gebeurtenissen onder “Beperkte dekking” is onder de “Uitgebreide
dekking” eveneens verzekerd schade door:
regen, sneeuw en smeltwater;
water en stoom uit waterleiding en centrale verwarmingsinstallaties;
onvoorzien uitstromen van olie;
rook en roet,
zengen en smelten,
aanrijding en aanvaring;
vandalisme na wederrechtelijk binnendringen.
En bovendien:
herstelkosten van de tuin, wegens schade aan het recreatiehuis door een
gedekte gebeurtenis, tot 10% van het voor het recreatiehuis verzekerde
bedrag;
huur van een vervangend verblijf tot ten hoogste € 125,- per dag met een
maximum van € 1.250,- per gebeurtenis, als het recreatiehuis door een
gedekte gebeurtenis onbewoonbaar wordt;
schade aan inboedel tijdens vervoer in een auto van en naar het recreatiehuis
door een ongeval met of diefstal van de auto alsmede diefstal na braak uit de
auto tot ten hoogste € 250,- per gebeurtenis.

Alle gevaren

Naast de genoemde gebeurtenissen onder “Uitgebreide dekking” is onder de “Alle
gevaren dekking” eveneens verzekerd schade aan het recreatiehuis veroorzaakt door
iedere andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.

Inboedel

Het is mogelijk om naast het recreatiehuis ook de inboedel mee te verzekeren.
Dekking:
Dezelfde risico's als waartegen het recreatiehuis is verzekerd;
Diefstal van de inboedel na braak aan het recreatiehuis;
Schade aan de inboedel tijdens vervoer in een privé-vervoermiddel van en
naar het recreatiehuis door:
een ongeval met het privé-vervoermiddel;
diefstal van het privé-vervoermiddel;
diefstal na braak aan het privé-vervoermiddel tot ten hoogste € 250,- per
gebeurtenis.

Dekking boven het verzekerd bedrag

Zonder maximering wordt uitkering verleend voor door verzekerde gemaakte
bereddingskosten.
Tot ten hoogste 10% van het verzekerd bedrag wordt uitkering verleend voor
opruimingskosten, noodzakelijke kosten van vervoer & opslag van het verzekerde en
kosten van maatregelen die verzekerde op overheidsvoorschrift heeft moeten nemen.

Eigen risico

Voor stormschade aan het recreatiehuis geldt een eigen risico van € 100,- per
gebeurtenis.

Ouderdom recreatiehuis

Stenen recreatiehuizen: geen leeftijdsbeperking
Houten en kunststof recreatiehuizen: geen leeftijdsbeperking. De basis voor
de berekening van een premie en uitkering is de herbouwwaarde van het
recreatiehuis. Na 10 jaar geldt bij schadevaststelling de dagwaarde.
Wanneer de bouwaard geen steen, kunststof of hout betreft, of er is sprake
van een bitumen dakbedekking, dan is de basis voor de berekening van een
uitkering: de nieuwwaarde van het recreatiehuis tot maximaal het verzekerd
bedrag, voor zover het recreatiehuis niet ouder is dan 5 jaar. Na 5 jaar geldt
de dagwaarde.

Preventie

Alle deuren dienen te zijn voorzien van cilindersloten.

Schadevergoeding

De schadevergoeding wordt berekend op basis van de herbouw- of herstelkosten
tenzij niet herbouwd of hersteld wordt. In dat geval zal op basis van de
verkoopwaarde schadevergoeding worden verleend.

Schuurtjes

Deze worden meegenomen in de te verzekeren waarde van het te verzekeren object.

Verhuur

In geval van particuliere verhuur, conform onderstaande criteria, een premietoeslag
hanteren van 50%.
Het tweede (recreatie) huis moet eigendom zijn van een particulier;
Er moet uitsluitend sprake zijn van verhuur ten behoeve van recreatieve
doeleinden;
Maximaal verhuur van 6 maanden per jaar al of niet aaneengesloten;
Het is de particulier eigenaar toegestaan voor het verhuren gebruik te maken
van een professionele bemiddelaar.
Auto, fiets, boot, brommer, woonhuis, inboedel, avp, reis, annulering, caravan, etc... verzekering
 
Voor ingezetenen van Nederland bieden we de mogelijkheid vakantiewoningen te verzekeren in de Benelux en Duitsland, voor niet ingezetenen hebben we de mogelijkheid vakantiewoningen in Nederland te verzekeren

publicatiefouten voorbehouden 
Je vind ons overal
Je vind ons ook overal:

www.vakantiewoningverzekering.nl
www.vakantiewoningverzekering.com
www.vakantiewoningverzekeren.eu
www.vakantiehuisverzekering.com
www.vakantiehuisverzekering.net
www.chaletverzekering.eu
www.chaletverzekering.net
www.recreatiehuisverzekering.net
www.recreatiewoningverzekering.net
www.stacaravanverzekering.net
www.vrijetijdsverzekering.nl
www.recreatiehuisduitsland.nl
www.chaletduitsland.eu
www.duitslandvakantiehuis.eu
www.recreatiewoningduitsland.nl
>>meer informatie<<
Zelf je verzekering afsluiten - Op deze pagina kunt je zelf online je verzekering afsluiten.
Er is geen sprake van een advies door een adviseur, maar van bemiddeling op basis van 'execution only'


>>meer informatie<<
vakantiewoning verzekering